Program

    PROGRAM zostavujeme, zverejníme ho čoskoro!                                                                                         JE SA NA ČO TEŠIŤ !

  • bohatý program od rána až do večera v autentickej Starej tržnici;
  • 15 inšpiratívnych rečníkov zo Slovenska aj zo zahraničia;
  • 15 expertov v 5 moderovaných diskusiách na rôzne témy spojené s remeselnou potravinou;
  • zaujímaví vystavovatelia, praktické ukážky a poradenstvo počas prestávok;
  • ochutnávky dobrých, čistých a férových potravín počas celej konferencie;