PARTNERI

ORGANIZÁTOR & PARTNERI

tohto podujatia sa v rámci svojich aktivít identifikujú s trvalo udržateľným prístupom vo výrobe, ďalšom spracovaní potravín, ako aj pri ich odbyte a svojim postojom prispievajú k zachovaniu kultúrneho a prírodného dedičstva.

                                                                        ORGANIZÁTOR

                                                                   GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI