Trh

Náš slow food trh

aj tento rok plánujem poskytnúť priestor výnimočným trhovníkom, od ktorých si budete môcť kúpiť ich jedinečné produkty, ktoré sú vyrobené s láskou, remeselným spôsobom, vychádzajúc z tradícii a rešpektujúc životné prostredie. 

Ak nám to epidemiologická situácia v deň konania podujatia umožní, my pevne veríme, že áno, bude trh spojený samozrejme s degustáciami a predstavením jednotlivých účastníkov. Ich mená prezradíme postupne v druhej polovici septembra.