WORKSHOPY

Interaktívna zóna 

V rámci nedeľného programu sme pre vás pripravili interaktívnu zónu, pre malých i veľkých, v ktorej sa dozviete veľa zaujímavého o potravinách a nie len o tých zblízka, ale i o tých, ktoré sa už stali súčasťou našich jedálničkov, ale prichádzajú k nám zďaleka, lebo sa u nás nepestujú. Budete si môcť vyskúšať nakoľko rozpoznáte potraviny jednotlivými zmyslami, dozviete sa zákulisné informácie zo života včiel, či rýb v našich riekach. Interaktívna zóna bude aj miestom pre komornejšie rozhovory na tému potravín. 

Nadácia Integra

Tím Nadácie Integra už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom v núdzi. Farmárom v rozvojových krajinách prináša prácu za férových podmienok. V Afrike sa vďaka jej projektom podarilo vysadiť už viac ako pol milióna stromov, ktoré poskytujú udržateľný zdroj obživy pre miestnych obyvateľov, pomáhajú predchádzať erózii pôdy a zmierňujú negatívne následky klimatických zmien. V rámci aktivít, ktoré si pre vás pripravili, sa dozviete viac o fungovaní svetového obchodu a ceste potravín od farmárov v ďalekej Afrike, Ázii či Južnej Amerike až na náš stôl - spoločne sa pozrieme na najpopulárnejšie komodity z rozvojových krajín ako napr. banány, káva, čaj či kakao, teda plodiny, ktoré nie je možné na Slovensku lokálne dopestovať; o nerovnomernom rozdelení bohatstva na svete a problémoch chudobných krajín Juhu; o tom, čo znamená spravodlivý obchod (Fairtrade) a ako každý z nás môže prispieť k zmierneniu následkov porušeného sveta.

Projekt Chuť žiť

Jedlo by malo byť prirodzenou súčasťou našich životov. A keďže toto "korona" obdobie môžeme poňať aj ako ideálny čas na upútanie pozornosti na dôležité témy okolo potravín a ich vplyvu na naše fyzické a psychické zdravie, rozhodli sme sa spolu s projektom Chuť žiť posvietiť si na to, ako jedlo súvisí s našou vnútornou pohodou.
Chuť žiť rieši komplexnú otázku porúch príjmu potravy - pomáha chorým a ich blízkym, edukuje verejnosť, šíri prevenciu, zdvíha povedomie a podporuje v liečbe. 

Projekt Chuť žiť založila Valentína Sedileková na základe osobnej skúsenosti s poruchou príjmu potravy, o ktorej otvorene hovorí. Má 20 rokov, pracuje ako projektová manažerka v reklamnej agentúre, je autorkou fantasy trilógie Pokrvní a autobiografickej knihy o živote s anorexiou.

Počas DEGUSTORIUM 2020 sa môžete tešiť na moderovaný rozhovor s touto mladou a veľmi talentovanou dámou, Vavi, ale zároveň na aktivity a rozhovory o poruchách príjmu potravy medzi štyrmi očami. 

WWF Slovakia

Cieľom WWF Slovakia je reagovať na environmentálne problémy, ponúkať riešenia a napĺňať víziu prosperity, trvalej udržateľnosti a ochrany prírodných hodnôt Dunajsko-karpatského regiónu, ktorý je "Zeleným srdcom Európy". Úbytok sladkovodných druhov rýb na svete je alarmujúci. Potvrdzujú to zverejnená správa o stave populácii migrujúcich rýb, ktorú pripravilo 5 organizácií, vrátane WWF. Môžete sa tešiť na tému ochrany vôd, sladkovodných rýb a vysvetlenie prečo sú dôležité živé rieky a ako ich v praxi môžeme chrániť. Čakajú na vás
puzzle, skladačky, edukačné aktivity o riekach a ich obyvateľoch, 

"pracovné listy" o potravinovom reťazci vo vodných ekosystémoch a iné zaujímavosti

foto: Waldemar Švábenský 

Skutočne zdravá škola

Program Skutočne zdravá škola komplexne rozvíja kultúru stravovania vo všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach. Téma jedla je natoľko univerzálna a komplexná, že prechádza prakticky všetkými vzdelávacími oblasťami, prostredníctvom čoho je možné naplniť veľkú časť očakávaných vzdelávacích výstupov od úrovne predškolského vzdelávania, až po stredné školy. Je to praktický odbor, blízky úplne všetkým a týka sa celej populácie v každodennom živote. Skutočne zdravá škola teda nie je len o varení v školských jedálňach, je aj o tom, aby deti pochopili význam kultúry stravovania na škole, aby sa dozvedeli, odkiaľ jedlo pochádza a ako vzniká, a aby si vytvorili vzťah ku kvalitnému a plnohodnotnému stravovaniu. Aby im k tomu pomohli pedagógovia aj rodičia. 

Na nedeľu si pripravili kvízy alebo iné jednoduché jedlé hry.          foto: Katarína Mittáková

Slow Food Pressburg

Slow Food je silným globálnym hnutím, ktorého cieľom je pomáhať drobným roľníkom, rodinným farmám a remeselným výrobcom potravín. Svojím prístupom a prostredníctvom miestnych združení sa snaží zachovávať a chrániť kultúrne dedičstvo, tradície a biodiverzitu. Po celom svete, vo viac ako 160 krajinách, spája ľudí, ktorí kladú dôraz na kvalitné potraviny a svojím prístupom podporujú roľníkov, farmárov, rybárov, včelárov, pekárov, mäsiarov, cukrárov, ktorí vyrábajú s rešpektom k prírode, k zvieratám ale i k miestnym komunitám. Vo svojich výrobných postupoch uchovávajú tradície a výrazne prispievajú k ochrane biodiverzity.
Cieľom Slow Food aktivít je inšpirovať nás k tomu, aby sme si našli čas a intenzívnejšie vnímali vlastné potreby, aby sme sa vzdelávali, zaujímali sa, cestovali, ochutnávali a spoznávali samých seba cez to, čo máme radi, čo nám chutí a čo je dobré. Čas nám pomôže pochopiť kvalitu a nachádzať dobré potraviny. Pripravili si pre vás rôzne senzorické hry, na ktorých si budete môcť otestovať, ako veľmi viete dôverovať svojim zmyslom.
foto: Katarína Mittáková