Najbližšie sa stretneme na jar 2024 v Kravanoch nad Dunajom.

Po dôkladnom zvážení sme prispeli k rozhodnutiu urobiť z festivalu remeselných potravín bienále. Budeme tak mať väčší priestor na prácu v regiónoch, budovanie spoluprác a networking s cieľom pripraviť pre vás atraktívny a inšpiratívny program.

Financed by the European Union / The contents of this webpage are the sole responsibility of the author and the CINEA is not responsible for any use that may be made of the information contained therein

DEGUSTORIUM 2022

Festival remeselných potravín sa po dvoch rokoch vracia späť do bratislavskej Starej tržnice, aby všetkým, ktorým záleží na tom čo jedia, na zachovaní a ochrane životného prostredia a majú blízko ku kvalitným remeselným potravinám ponúkol atraktívny program a nechal ich užívať si peknú nedeľu v spoločnosti farmárov, remeselných výrobcov, profesionálov z oblasti gastronómie a odborníkov nie len na kvalitné potraviny, ale i na témy, ktoré s ich výrobou bezprostredne súvisia.

Našim cieľom je ponúknuť širokej verejnosti, deťom i dospelým, profesionálom i laikom inšpiratívny komplexný pohľad na remeselné potraviny. Návštevníkom vytvorí priestor pre výmenu skúseností, nové inšpirácie. Čakajú ich moderované diskusie, prednášky, workshopy, varenie naživo so známymi šéfkuchármi, ochutnávky prírodných alkoholických aj nealkoholických nápojov a veľa možností degustovať dobré, čisté a férové potraviny. 

Tržnica sa na jeden deň stane autentickým miestom stretnutí, poznávania a spojí výrobcov kvalitných potravín a konzumentov, pre ktorých je kvalita dominujúcou prioritou.

Tradičná remeselná potravina je našou pýchou

Tradičná remeselná potravina tvorí súčasť našej kultúrnej identity. Mala by byť preto neodmysliteľnou súčasťou našich všedných i sviatočných dní v domácich jedálničkoch, v ponuke zariadení spoločného stravovania naprieč celým spektrom, mali by sme na nej stavať produkty vidieckeho cestovného ruchu a bez najmenšieho zaváhania by mala byť našou pýchou a súčasťou oficiálnej prezentácie Slovenska doma i v zahraničí. Roľníci, rodinné farmy a remeselní výrobcovia by mali byť podporovaní štátom a tradičný spôsob výroby, ktorý je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, by mal byť chránený a zvýhodňovaný. 

Remeselná potravina sa má stať spoločenskou témou

Chceme, aby sa remeselné potraviny stali spoločenskou témou, aby sme sa začali o nej a o tých, ktorí stoja za ich výrobou alebo im pridávajú na hodnote, viacej zaujímať a zdieľať ich príbehy. 

Spomienky na prvé dva ročníky

DEGUSTORIUM 2019

DEGUSTORIUM 2020

                         Potrebujem poznať príbeh každej potraviny. Musím vedieť odkiaľ pochádza.                                                               Musím si vedieť predstaviť ruky, ktoré ju pestovali, spracovali, ktoré pripravili to, čo jem.                         Carlo Petrini, zakladateľ hnutia Slow Food