Najbližšie sa vidíme v sobotu, 25. mája 2024 v Kravanoch nad Dunajom


O festivale

Tradičná remeselná potravina tvorí súčasť našej kultúrnej identity a mala by byť súčasťou sviatočných i všedných dní. Roľníci, rodinné farmy, hospodáriace na pôde trvalo udržateľným spôsobom a remeselní výrobcovia musia byť podporovaní a tradičný spôsob výroby, ktorý je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, chránený a zvýhodňovaný. Prišli sme preto s myšlienkou vytvoriť festival, ktorý sa na jeden deň stane autentickým miestom stretnutí, poznávania a spojí výrobcov kvalitných potravín a tých, ktorí akokoľvek s ich výrobou súvisia s konzumentmi, pre ktorých je kvalita dominujúcou prioritou. Festival je skvelou príležitosťou na prezentáciu kvalitných produktov a výnimočných ľudí, ktorí sú súčasťou ich príbehov.  Vytvára priestor na výmenu skúseností, ponúka inšpirácie. Súčasťou programu sú zaujímavé panelové diskusie na atraktívne témy, výnimoční rečníci, degustácie, prednášky, workshopy, varenie naživo a nechýbajú ani trh a pouličné jedlo.

Degustorium mieri na Podunajsko

Po štyroch ročníkoch v Bratislave prichádza festival do Kravian nad Dunajom. V sobotu, 25. mája 2024, sa na Dunajskom korze a v priľahlom areáli predstavia desiatky rodinných fariem a manufaktúr, nielen zo Slovenska ale i zo zahraničia, šéfkuchári, odborníci na výživu, etnológovia, ekológovia, environmentalisti, špecializovaní dovozcovia potravín, ktoré nepochádzajú z našich končín, ale stali sa neodmysliteľnou súčasťou našich dní, profesionálni degustátori a mnohí ďalší profesionáli. Prinesú kvalitné remeselné potraviny, prídu sa porozprávať o svojej práci, podeliť sa o skúsenosti a diskutovať o zaujímavých témach. 

Návštevníci by si mali pred príchodom na podujatie dopriať krátku hladovku, prebudiť zvedavosť, ale predovšetkým aktivovať všetky zmysly, aby si Degustorium užili naplno a odniesli si čo najviac zážitkov.

SPOMIENKY NA PREDCHÁDZAJÚCE ROČNÍKY