FESTIVALOVÉ ZÓNY

VSTUP DO AREÁLU FESTIVALU BUDE VOĽNÝ

4 VSTUPY do areálu, kde vám dobrovoľníci dajú pásku a poskytnú informácie samotnom areáli, festivale a programe počas soboty.

Slow Food Zóna odprezentuje našich partnerov a spolupracujúce organizácie.
Náš TRH je formát slow trhov, ktorého účastníkmi budú rodinné farmy, manufakúry, ktoré sú pevnou súčasťou Našich TRHOV v domácich Kravanoch nad Dunajom, v Bátovciach a v bratislavskej Starej tržnici, ale i hostia zo Slovenska a zahraničia.
Street Food predstaví 4 zaujímavé koncepty, ktoré treba rozhodne ochutnať;
Ulička naturálnych vín a nápojov ponúkne okrem prírode verných vín aj iné výnimočné nápoje, ale i obľúbený sajder a smozrejme kávu;
Komunitné centrum Dunaja poskytne, okrem oddychovej tmavej miestnosti, detského interaktívneho sveta Dunaja, aj pokojný priestor pre prednášky a workshopy;
Obecný BUFET bude čapovať Plzeň, Kofolu a sódu;

SLOW FOOD ZÓNA

Skutočne zdravá škola

Skutočne zdravá škola je bezplatný a komplexný program kvalitného a udržateľného stravovania a neformálneho vzdelávania o jedle a výžive pre materské, základné a stredné školy, ktorý pomáhá v rozvoji kultúry zdravého stravovania a učí žiakov, odkiaľ jedlo pochádza, ako vzniká, ako vplýva na náš organizmus, ale aj to, ako ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme. (https://skutocnezdravaskola.sk)

BROZ - Krajina Živá

Zviditeľňujú príklady fariem s pozitívnym dopadom na krajinu. Cielia aj na samotných farmárov, ktorým okrem produkcie potravín záleží aj na stave krajiny, ktorú obhospodarujú. ich zámerom je vytvoriť zoskupenie spájajúce farmárov, ochranárov, prírodovedcov a ďalších zainteresovaných skupín. Krajina živá slúži aj ako platforma na vzájomné vzdelávanie a zdieľanie skúseností, ale aj riešenie praktických či byrokratických problémov. (https://krajinaziva.sk)

.

WWF Slovensko

WWF (Svetový fond na ochranu prírody) je najväčšou nezávislou organizáciou na ochranu prírody na svete. Začiatky WWF siahajú do roku 1961, kedy skupina významných angažovaných prírodovedcov poukazovala na potrebu ochrany živočíchov a stala sa známa ikonickou pandou - symbolom nádeje, že ľudia a príroda môžu žiť v harmónii (https://www.wwfsk.org/page/wwf).