DISKUSIE & WORKSHOPY

10:15 - 11:00 OVČIARSTVO  - najcennejšie dedičtsvo, ktoré doma máme  

v poslednom období pociťujeme znižovanie počtu chovateľov oviec, ale i tradičných salašníckych výrob. Je preto potrebné priblížiť tému ovčiarstva, ktoré považujeme za naše najcennejšie kultúrne dedičstvo, širokej verejnosti. Všetci spoločne musíme vyvinúť úsilie, aby sme zabránili úpadku ovčiarstva u nás.        

PhDr. Iveta Zuskinová

PhDr. Iveta Zuskinová, etnologička, kultúrna historička, múzejníčka a emeritná riaditeľka Liptovského múzea. Vybudovala Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku, ako odbornú múzejnú inštitúciu. Významne sa podieľala na budovaní Múzea liptovskej dediny v Pribyline. 
V roku 2005 založila špecializované nadregionálne Ovčiarske múzeum Spoločnosti priateľov Múzea liptovskej dediny. V Národopisnommúzeu v Liptovskom Hrádku vybudovala expozíciu ovčiarstva a pastierskej kultúry. V súčasnosti realizuje prezentácie zbierkového fondu Ovčiarskeho múzea vo významných múzejných inštitúciách na Slovensku a av zahraničí.
Od roku 1998 sa venuje knižnej publikačnej činnosti zameranej na ľudovú kultúru. V roku 2014 začala vydávať veľkoformátové monografické publikácie,v ktorých spracováva vlastné vedecké a tematické projekty. 

.Marcela Nemcová

Pracuje v Gazdovskom spolku Hont - Tekov na podporu lokálneho farmárčenia v regióne Hont a vo Vidieckej platforme. Spracovaniu ovčej vlny sa venuje už 10 rokov, aj v rámci vlastnej rodinnej farmy, kde sú ovce pomocníkmi pri udržiavaní sadu. Ich rodinná farma Na Háji v Devičanoch produkujú zdravé lokálne potraviny na báze vlastnej zeleniny a ovocia. Marcela je spoluzakladateľkou projektu Gubaňa, ale i občianskeho združenia Nasa vlna, ktore maju za cieľ návrat slovenskej vlny na trh.

 Jozef Zvara  

Poľnohospodárstvu - ovčiarstvu a potravinárstvu sa venuje celý svoj aktívny produkčný život, viac ako 50 rokov. Lásku k ovčiarstvu zdedil po svojom otcovi a svoje skúsenosti v súčasnosti odovzdáva svojim synom, dcéram a vnukovi.

Vznik farmy na Zlatom Vŕšku sa viaže k roku 1991, prevádzkuje ju nepretržite, formou rodinného podniku. Ovčiarstvo a salašníctvo v tejto lokalite siaha až do 14.storočia.

Ovečky sa pasú vo vysokohorskom prostredí na Podpoľaní. 

Technologické operácie pri výrobe sú výhradne ručné, vzhľad výrobku je pôvodný, podľa príslušného regiónu. Ručný spôsob výroby dáva výrobkom špecifické senzorické vlastnosti, ktoré sú prenesené i do typickej chute vyrábaných výrobkov. Vysoké zastúpenie minerálnych látok v pasienkoch, dáva predpoklad kvalitnej vstupnej suroviny a tým kvalitu výrobkov.


Katarína Mikulová, BROZ

Jana Kantorová, Farma Kantor

11:30 - 12:10 Jedlo ako politický akt 

Dokážeme vôbec našim každodenným nákupným správaním ovplyvniť lokálnu ekonomiku, smerovanie poľnohospodárstva, alebo prispieť svojou troškou k spomaleniu klimatickej krízy? Ako vnímame na malom Slovensku silné globálne témy, akými sú klimatická kríza a jej vplyvy na poľnohospodárstvo, alebo ochrana biodiverzity.

Martin Hojsík

Martin Hojsík bojuje za zdravie ľudí a ochranu prírody a zvierat už vyše 25 rokov. Začínal ako aktivista a ochranár, teraz v tomto úsilí pokračuje ako politik. Od roku 2019 je poslancom Európskeho parlamentu, kde pracuje na odvrátení klimatickej hrozby, ochrane biodiverzity a zvierat, regulácii nebezpečných chemických látok a podpore bezpečných a zdravých potravín. Prestížny portál Politico.eu ho označil za jedného z TOP 5 ľudí v Európe, ktorí majú najväčší vplyv na boj proti škodlivým pesticídom.

Martin Ondráš

Viac ako 20 rokov sa aktívne venuje potravinovej bezpečnosti, kvalite potravín a potravinovému právu. Nie len na úrovni SR, ale aj v rámci krajín V4. Aktuálne pracuje ako poradca ministra pôdohospodárstva.
Petra Cséfalvayová

Petra Csefalvayová je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie INCIEN, ktorej úlohou je implementovať koncept cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Špecializuje sa na oblasti, ako je ekodizajn, materiály a technológie, na koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky pre súkromné spoločnosti. Vyštudovala environmentálne inžinierstvo, ochranu vôd, pôdy a ovzdušia. Viac ako desať rokov sa profesionálne venuje téme životného prostredia, vplyvom a dosahom na životné prostredie. 

Michal Roháč

Michal Roháč a Eliška Galisová vedú malú (30 árovú) zeleninovú farmu, Dream Farm, na Žitnom ostrove v obci Ňárad. Pestujú predovšetkým listovú zeleninu regeneratívnym spôsobom, bez používania chemických hnojív, či postrekov. Namiesto rýľa používajú hlboký mulč. Na pôdu aplikujú väčšiu vrstvu kompostu, ktorá slúži ako rastové médium. 

Bálint Pém

Pémovci hospodária na vyše 400 ha ornej pody (pestujú mak) v Patinciach, na najjužnejšom bode úrodných polí južného Slovenska. Bálint Pém nemá pluh a teda vôbec neorie. Snaží sa hospodáriť na zdravých základoch a pôdu rekultivuje a obhospodaruje ju šetrne Výnimočnosť ich produktov je v tom, že garantujú aj kvalitu ručného zberu, vďaka čomu výrobky nezhorknú ani pri dlhodobom skladovaní v odporúčaných podmienkach.

13:30 - 14:10 slow Yeme - pomaly a plnochutne

Generálnym partnerom Degustoria sú YEME - Plnochutné potraviny. Zároveň sú podporovateľmi Slow Food a stotožňujú sa s hodnotami medzinárodného hnutia. Prvýkrát v histórii festivalu sme sa rozhodli konceptu plnochutných potravín venovať samostatnú diskusiu, ktorej sa okrem samotného ideátora, spolumajiteľa a generálneho riaditeľa, Petra Varmužu, zúčastnia aj slovenskí a talianski dodávatelia. Budeme sa rozprávať nie len o samotnom koncepte, ale aj o podpore a spolupráci s remeselnými výrobcami potravín, o udržateľnom fungovaní, o narábaní s odpadom, ale aj o tom, v čom ich inšpiruje hnutie Slow Food.

Peter Varmuža

YEME - plnochutné potraviny

Kvalita, poctivosť a dôraz na lokálnosť. To je podstata úspešného konceptu supermarketov Yeme, ktorý pred šiestimi rokmi založil Peter Varmuža. O jedle rozpráva s láskou a úctou, verí, že čisté a kvalitné potraviny sú základom dobrého života. Po rokoch práce pre globálne potravinové firmy sa vrátil späť na Slovensko a všetky svoje skúsenosti a sny zhmotnil v Yeme.

Michal Novák

Fama Kuchyňa

MICHAL NOVÁK spolu s bratrancom Marekom Bartovičom v roku 2008 založili Farmu Kuchyňa. Chovajú stáda hovädzieho dobytka vynikajúcich mäsových plemien. Jedná sa o celoročný pastevný chov, v ktorom sú zvieratá chované voľne na rozsiahlych pastvinách autentickým spôsobom. Hovädzí dobytok spása dve obrovské 250-hektárové pastviny takmer ako vo voľnej prírode. V zime zver prikrmujú vlastným senom a senážou, výživa je podľa Nováka pre vývoj hovädzieho dobytka dôležitá. Vidno to na loji býka: ak je žltý a nie biely, bol výrazne viac kŕmený geneticky upravenou alebo aj obyčajnou kukuricou.


Marián Jackuliak

Gemerské Ovečky

Spoločnosť BioEn, ktorá stojí za značkou Gemerské ovečky vznikla v roku 2014 s cieľom obhospodarovať trávnaté porasty s rozlohou približne 180 ha na výrobu kvalitných krmív, hlavne sena. V rámci rozširovania svojej pôsobnosti sa v roku 2019 zapojila do projektu realizácie výstavby modernej mliekarne na spracovanie ovčieho mlieka a výrobu mliekarenských výrobkov. V mliekarni sa spracováva len ovčie mlieko z domácej produkcie a všetky produkty sa vyrábajú len zo 100 % ovčieho mlieka pochádzajúceho z vlastných chovov.


Andrea Guiddo

MICHELIS

Dobrodružstvo rodinnej spoločnosti Michelis sa začalo v roku 1919 v zadnej časti hostinca v Mondovì, v malej miestnosti na výrobu čerstvých cestovín a remeselného pečiva v Piemonte. Remeselná dokonalosť vznikla zásluhou používania mimoriadnych surovín, ktoré 3. generácia rodiny Michelis do bodky dodržiava. Pri výbere receptov je rozhodujúca jedinečnosť územia, pretože tradične dobré veci sú vyrobené z jednoduchých a originálnych surovín. Zachovávajú autentické vlastnosti surovín v každej fáze výrobného procesu bez použitia aróm a konzervačných látok chemického pôvodu. V produktoch sústreďujú absolútnu elitu použitých ingrediencií.

Giuseppe Castagna

Castagna Formaggi

Giuseppe Castagna povýšil svoju prácu na umenie a vďaka jeho nepretržitému hľadaniu môžeme dnes ochutnávať syry, ktoré boli znovuobjavené alebo ním inovované. Po skvelom zvládnutí syrárskych techník sa dnes môže podieľať na vývoji a realizácii prvotriednych syrov, z ktorých sa mnohé pýšia označením DOP a ktoré mu priniesli najvyššie ocenenie "Majster syra" a titul "Strážca a porotca" Medzinárodného cechu

syrárov.

15:30 - 16:15 Pomaly ďalej zájdeme - 10 rokov hnutia Slow Food na Slovensku

Tretia diskusia bude venovaná jednak globálnym témam medzinárodného hnutia Slow Food, ale zároveň priblíži, prostredníctvom dobrých príkladov, prvých 10 rokov miestneho združenia Slow Food Pressburg. Aktérov diskusie baví byť súčasťou silného globálneho hnutia a vidia v tom zmysel a prínos pre Slovensko a podelia sa o skúsenosti a veríme, že dokážu motivovať ďalších pridať sa k nám. 

Petra Molnárová

Slow Food Pressburg

Eliška Gálisová

Dream Farm, Ňárad

Slavomíra Raškovič

Gašperov Mlyn, Batizovce

Róbert Góra

Farma Salka

Monika Slížiková

Gazdovský Trh Bátovce

Peter Burčo

starosta obce Bátovce

16:45 - 17:30 Lokálne & Globálne

Piatu diskusiu na veľkom pódiu sme sa rozhodli venovať úspešnej téme z posledného ročníka pred pandémiou "konaj lokálne, mysli globálne" a pozvali sme odborníkov na slovo vzatých; venujú sa téme dovozových potravín, bez ktorých by sme si už v dnešnej dobe život nevedeli predstaviť (káva, čokoláda, alebo taký olivový olej); budeme sa venovať nielen spoločenskej zodpovednosti, sociálnemu podnikaniu, kvalite, ale aj konkrétnym označeniam, ktoré je dobré si pri výbere potravín zo zahraničia na etiketách všímať, aby sme podporili práve tie dobré, čisté a férové.

Martina Matejíčková

KakawCo+

Martina Matejíčková opustila svet financií a korporátu. Dlhodobo pôsobila ako dobrovoľná expertka pre sociálny podnik v mexickom štáte Chiapas, ktorý je známy nielen mayskou kultúrou a mytológiou, ale aj veľkými plantážami kávy a kakaa. Očarila ju chuť tamojšieho kakaa, najmä jeho odrodovosť. Vtedy jej napadlo, že založí sociálny podnik a predstaví celkom iné kakao aj Slovákom. Z Kolumbie dováža kakao v najvyššej kvalite. Pomáha tak rozvoju komunít v Strednej Amerike a dáva prácu ťažko zamestnateľným na Slovensku.

Erik Šimšík

Goriffee

je spolumajiteľ slovenskej pražiarne výberovej kávy Goriffee. V roku 2012, po skončení štúdia sociológie, odišiel ako dobrovoľník do Rwandy. Tam sa po prvý raz stretol s konceptom a najmä chuťou výberovej kávy, ktorá ho oslovila. Prvú kávu z Rwandy doviezli, spolu s bratom Matejom a kamarátom Amirom v roku 2013. V začiatkoch fungovali na báze tzv. "direct trade" a celú ich selekciu tvorila káva priamo od farmárov. Dnes sú prívržencami konceptu relationship coffee, pri ktorom ide najmä o dlhodobé budovanie vzťahu, komunikáciu, či poskytovanie spätnej väzby. Ich káva má odberateľov nielen na Slovensku, ale aj v rôznych krajinách EÚ.

Michal Kucharovič

oleamo.sk

Michal Kucharovič je špecialistom na olivové oleje, zakladateľom prvej slovenskej prémiovej oleotéky na Slovensku, profesionálnym olejovým someliérom, znalcom akosti kvality a senzoriky chuti. Jeho ponuka obsahuje tri zo štyroch, oficiálne najlepších olivových olejov sveta. V Oleamo nájdete bohatú škálu kvality zo Španielska, Talianska, Chorvátska a Slovinska.

MALÉ PÓDIUM na poschodí

Mestské farmy & pestovanie v mestských podmienkach

Kristýna Mrkvičková

KOKOZA, Praha

Denisa Lešková

KOKOZA, Praha

Jakub Hrubý

Magistrát mesta Bratislavy

Roman Tóth

Družstvo, Bratislava